General Terms and Conditions

De e-commerce sites www.antwrp.com, www.antwrp.be (de “Sites”) zijn Sites waarop ARW NV, met maatschappelijke zetel te Atomiumlaan, Fashion Gardens Evian 9-17, 1020 Brussel, België, en ondernemingsnummer BE 0439.676.155 (hierna “De verkoper”), kleding en accessoires verkoopt onder het merk “Antwrp” (de “Producten”).

Naar internetgebruikers die de Producten willen kopen wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verwezen als “Klant”. De verkoper en Klant worden individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen genoemd.

De Klanten kunnen in geval van problemen met de Sites of hun bestelling contact opnemen met de Klantendienst via het contactformulier dat beschikbaar is in de rubriek ‘Contact’ van de Sites of via het e-mailadres info@antwrp.com.

ARTIKEL 1 — TOEPASSINGSGEBIED

Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de rechten en verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van Producten die worden aangeboden op de Sites van de Verkoper. De verkoper verstrekt al haar diensten vanuit België en het contract tussen de Partijen wordt geacht te zijn uitgevoerd in België.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die verkocht worden op de Sites, en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de Verkoper of de Klant. Deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gewijzigd.

ARTIKEL 2 — JURIDISCHE BEKWAAMHEID EN ACCEPTATIE

Iedereen die de Producten van de Verkoper op de Sites wilt kopen, moet daartoe juridisch bekwaam zijn of anders de Producten kopen via hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant accepteert uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden via het bestelproces door te klikken op het aanvinkvakje of de woorden “Ik accepteer de Gebruiksvoorwaarden” aan te kruisen.

De Klant kan deze Gebruiksvoorwaarden afdrukken.

ARTIKEL 3 — PRODUCTEN

De Producten die te koop worden aangeboden op de Sites zijn de Producten die op de Sites worden weergegeven op het moment dat de Klant deze bezoekt en waarvan wordt aangegeven dat ze verkocht worden door de Verkoper.

Producten worden te koop aangeboden voor zover de voorraad strekt en uitsluitend aan de gebruikelijke hoeveelheden voor privégebruik.

Wanneer een of meer Producten niet beschikbaar zijn, informeert de Verkoper de Klant hier schriftelijk of via e-mail over. In een dergelijk geval wordt de Klant onmiddellijk terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt voor de initiële aankoop. De terugbetalingstermijn kan variëren afhankelijk van het door de Klant gekozen betaalmiddel. In geval van betaling met credit kaart verschijnt de terugbetaling op het volgende maandelijkse afschrift van de credit kaart. Als de Klant van mening is dat terugbetaling abnormaal lang duurt, kan hij contact opnemen met zijn bank.

De Verkoper zal in alle gevallen de terugbetaling binnen 30 dagen uitvoeren.

Alle Producten die te koop worden aangeboden op de Sites worden te goeder trouw, zorgvuldig en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De foto’s op de Sites bij de Producten zijn zo betrouwbaar mogelijk, maar er is geen garantie dat de Producten perfect identiek zijn aan de foto’s. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine foutjes of verschillen in de beschrijvingen en foto’s van de Producten, inclusief kleine variaties in kleur en maat.

ARTIKEL 4 — PRIJZEN

De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die op de Sites vermeld worden op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Prijzen kunnen per Site variëren afhankelijk van plaatselijke specificiteiten van het land of gebied waarvoor de Site bestemd is.

Prijzen die tijdens het aankoopproces worden vermeld zijn prijzen in euro inclusief BTW en administratiekosten.

De prijzen van Producten en diensten zijn exclusief verzendkosten die apart in rekening worden gebracht bovenop de aankoopprijs zoals vermeld op de respectievelijke Sites. Kortingen waarop de Klant recht heeft, worden afzonderlijk van de prijs afgetrokken.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopprijs en de verzendkosten op elke moment te wijzigen, maar de aangerekende prijs voor de aangekochte Producten en verzendkosten is de prijs zoals vermeld in de bevestigingsemail, dat wil zeggen de prijs die van toepassing is op het moment van aankoop.

De Klant ontvangt bevestiging van de bestelling en de bijhorende factuur op een duurzaam elektronisch medium.

Producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de Klant het betreffende Product volledig heeft betaald, d.w.z. totdat de aankoopprijs en de verzendkosten zijn betaald.

In geval van een duidelijke fout op de Sites in de prijs van een Product dat de Klant heeft besteld, informeert de Verkoper de Klant hier zo snel mogelijk over en biedt de Klant de mogelijkheid een bestelling te plaatsen tegen de correcte prijs. In alle gevallen zal de Verkoper de initiële bestelling annuleren en de Klant hiervoor terugbetalen.

ARTIKEL 5 — BETALING

Aankopen kunnen alleen online worden betaald via de aangeboden betalingsmiddelen. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd zodra de Klant overgaat tot betaling, en de betaling vindt pas plaats als de bank van de Klant toestemming geeft voor de betaling aan de Verkoper. Als de bank van de Klant de betaling weigert, wordt geen overeenkomst gesloten tussen de Klant en de Verkoper. Zodra de financiële instelling van de Klant de betaling accepteert, wordt de overeenkomst gesloten tussen de Klant en de Verkoper.

De Klant verklaart dat hij bevoegd is tot het uitvoeren van betalingen met een van de voorgemelde betalingsmethodes. Hij verklaart eveneens dat er voldoende saldo op de betreffende bankrekening staat om de kosten van de transactie te dekken.

De verkoper behoudt zich te allen tijd het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren van een Klant waarmee zij een geschil heeft of heeft gehad of die geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald voor een vorige bestelling.

ARTIKEL 6 — HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze, kiest de kleur en de maat en klikt op “In winkelwagentje”. Het betreffende Product wordt aan het winkelwagentje toegevoegd.

De Klant is vrij om de bestelling te wijzigen zolang de Producten in het winkelwagentje zitten. De prijs van de Producten wordt automatisch weergegeven in het winkelwagentje.

Als de Klant zijn keuze heeft gemaakt, de inhoud van het winkelwagentje wilt valideren en zijn bestelling wilt bevestigen, moet de Klant zich identificeren. Bestaande Klanten identificeren zich door in te loggen, nieuwe Klanten moeten een Klantaccount aanmaken.

De Klant moet een leverings- en betalingsmethode kiezen en zijn facturatie- en leveringsadres invoeren. Voordat hij overgaat tot betaling en het plaatsen van de bestelling, moet de Klant het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden accepteren door op het betreffende vakje te klikken.

Het totaalbedrag dat voor de bestelling en de verzendkosten verschuldigd is wordt duidelijk weergegeven.

De Klant wordt doorgeleid naar een betrouwbare betalingsdienstverlener Mollie die de betaling beveiligd zal afhandelen.

Als het betalingsproces is afgerond, wordt de bevestigingspagina weergegeven en wordt een bevestigingsemail naar het ingevoerde e-mailadres gestuurd. Alle contractuele gegevens van de bestelling worden aan de Klant gecommuniceerd in de taal die de Klant heeft gekozen bij registratie en bevestiging van de bestelling.

In dit stadium kan de Klant de bestelling niet langer wijzigen.

De Klant kan de orderbevestigingspagina afdrukken.

De Klant ontvangt een e-mail van onze logistieke partner als zijn bestelling verzonden is.

De gegevens die geregistreerd zijn in de IT-systemen van de Verkoper, haar holding partners of internet betalingspartners vormen bewijs van de communicaties, de inhoud van de bestellingen en de volledige transacties die tussen de Partijen hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 7 — LEVERING

De Producten worden geleverd op het leveringsadres dat vermeld is door de Klant tijdens het bestellingsproces en volgens de procedure van de plaatselijke logistieke partner.

De Producten die de Klant besteld heeft kunnen alleen geleverd worden op adressen in de Europese Unie, met uitzondering van Malta en de Kanaaleilanden.

De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen op te splitsen in een of meer leveringen afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt via e-mail gecommuniceerd. Bij levering wordt een leveringsbon verstrekt waarop alle gegevens van de geleverde Producten vermeld worden.

Als een levering kwijt raakt tijdens het leveringsproces en als aan de bepalingen van dit artikel voldaan is, zal de Verkoper op haar kosten het Product opnieuw verzenden als het Product beschikbaar is of de waarde van het Product en de verzendkosten terugbetalen.

Het risico op verlies en/of schade gaat over op de Klant bij levering op het leveringsadres dat bij bestelling vermeld is of enige andere leveringsvoorkeur zoals vermeld door de Klant.

ARTIKEL 8 — RETOURRECHT

De Klant heeft veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelde Producten, een wettelijk herroepingsrecht om de goederen terug te sturen, zonder opgave van reden.

De Klant informeert de Verkoper over zijn besluit tot herroeping door het versturen van een duidelijke ondubbelzinnig verklaring aan de Klantendienst, Atomiumlaan, Fashion Gardens Evian 9-17, 1020 Brussel, België of via e-mail naar info@antwrp.be. De Klant kan het model herroepingsformulier in Bijlage van deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken, maar dit is niet verplicht.

De Klant stuurt de Producten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan de Verkoper terug. De Klant moet de Producten terugzenden in nieuwe en ongebruikte staat, voorzien van alle originele labels en op eigen kosten. De Klant is verantwoordelijk voor de Producten (inclusief voor schade of verlies) tot de Producten door De verkoper zijn ontvangen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en de Verkoper de Producten heeft ontvangen, zal de Verkoper de Klant het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, inclusief de initiële verzendkosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere dan de goedkoopste standaard verzendmethode die wordt aangeboden door de Verkoper).

De volledige aankoopprijs (inclusief standaardverzendkosten) wordt binnen 14 kalenderdagen terugbetaald nadat de Verkoper de geretourneerde goederen tijdig heeft ontvangen, en indien aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat Klant werkelijk heeft betaald.

Voor terugbetaling gebruikt de Verkoper hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt voor betaling van de initiële transactie tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en de Klant zal in geen geval kosten betalen voor de terugbetaling. Waardebonnen en kortingen die gebruikt zijn voor het betalen van de bestelling worden in rekening genomen. De Klant wordt terugbetaald conform de procedure overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als dit waardeverlies te wijten is aan een gebruik van de Producten dat een redelijk gebruik om de aard, kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen overschrijdt.

Retourzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden op de manier zoals hierboven beschreven en retourzendingen naar onze fysieke winkels worden niet geaccepteerd.

ARTIKEL 9 — GESCHENKBONNEN

Geschenkkaarten per e-mail worden alleen op de Sites verkocht en in elektronische vorm geleverd aan het specifiek e-mailadres.

De volgende aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op geschenkbonnen:

=       Geschenkbonnen kunnen ingewisseld worden in de online stores;

=       Geschenkbonnen zijn onbeperkt geldig;

=       Geschenkbonnen kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld. Als de Klant niet het hele bedrag in één keer gebruikt, ontvangt hij een geschenkbon voor het resterende bedrag

=       De Klant kan vrij de waarde van de geschenkbon bepalen tussen € 20 en € 250

Zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht van de Klant zoals vermeld in artikel 8, kunnen geschenkbonnen en Producten die met geschenkbonnen zijn gekocht niet geruild worden voor contant geld of andere betalingen, zelfs niet gedeeltelijk.

De code op de geschenkbon kan gebruikt worden in het online bestellingsproces op de Sites. Na controle en bevestiging van de bestelling voert de Klant de code, de uitgiftedatum en het bedrag in van de geschenkbon in het veld ‘geschenkbon’ in het winkelwagentje tijdens het check-out proces. Het bedrag dat gebruikt wordt voor de aankoop wordt van het saldo van de geschenkbon afgetrokken.

Als het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de geschenkbon, ontvangt de Klant een nieuwe geschenkbon ter waarde van het restsaldo.

Als het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de geschenkbon, moet het restsaldo via een van de beschikbare betalingsmethodes op de Sites betaald worden.

Geschenkbonnen per e-mail worden naar de ontvanger gemaild na verwerking van de bestelling als de betaling bevestigd is. De verkoper is niet aansprakelijk voor levering van een geschenkbon via e-mail aan een niet bestaand of onjuist e-mailadres. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om de juiste informatie in te vullen en te controleren (onder andere het juiste e-mailadres van de ontvanger).

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van diefstal, doorverkoop, vernietiging, verlies of gebruik van geschenkbonnen zonder toestemming van de Klant.

ARTIKEL 10 — WETTELIJKE GARANTIE

In geval van defecte of niet-conforme goederen kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst via het formulier dat te vinden is in de rubriek Contact of via het e-mailadres info@antwrp.be.

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar voor de goederen zoals hieronder beschreven.

Vanaf het moment dat de Verkoper het defecte Product ontvangt, zal de Verkoper naar keuze van de Klant het defect herstellen of het Product vervangen door een defectvrij Product (de aanvullende prestatie). De Klant moet de Verkoper een redelijke kans en termijn geven om de aanvullende prestatie uit te voeren, vooraleer andere garantieclaims in te dienen. De verkoper kan weigeren de aanvullende prestatie die de Klant verkozen heeft uit te voeren als dit onevenredige kosten met zich meebrengt.

Als de aanvullende prestatie faalt, kan de Klant naar keuze korting op de prijs verkrijgen volgens de wettelijke bepalingen of het contract beëindigen.

Het recht op beëindiging is uitgesloten als de geleverde Producten slechts licht afwijken van de overeengekomen kwaliteit of als contractueel of normaal gebruik van de Producten slecht licht verstoord wordt.

Klanten dienen onmiddellijk contact op te nemen met de Klantendienst indien ze een beroep willen doen op de wettelijke garantie. In elk geval moeten ze De verkoper binnen twee maanden na ontdekking van het defect schriftelijk informeren over de niet-conformiteit via de Klantendienst.

De garantie is in geen geval van toepassing op Producten die opzettelijk of vanwege nalatigheid van de Klant zijn beschadigd en evenmin op schade die het gevolg is van slijtage, transport of onjuist gebruik.

Klanten kunnen contact opnemen met de Klantendienst als ze vragen hebben over het voorgaande.

ARTIKEL 11 — VERKOOP VOOR PRIVEDOELEINDEN

Het verstrekken van de garantie zoals vermeld in artikel 10 en klantenondersteuning zijn belangrijk voor de Verkoper.

Daarom zijn alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de Klantendienst verboden, inclusief het opnieuw labelen van Producten en het exporteren van Producten buiten de Europese Unie voor commerciële doeleinden.

De verkoop van Producten is alleen bedoeld voor privégebruik en exclusief voorbehouden aan particulieren.

De Sites mogen in geen geval worden gebruikt door professionele Klanten ongeacht de marketingmethode van de Producten. De Producten worden uitsluitend te koop aangeboden voor aankoop in normale hoeveelheden die de gemiddelde klant bestelt.

De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling op te schorten of niet uit te voeren als er een prima facie indicatie bestaat dat de bestelling door een professionele Klant is geplaatst. De kosten die de Verkoper maakt voor controle van naleving van het exportverbod voor commerciële doeleinden buiten de Europese Unie zijn in geval van schending voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12 — AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies (verlies van gebruik, winstderving, gemiste kansen) dat direct of indirect een gevolg is van het gebruik van de Sites of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de systemen van de Klant die is opgelopen voor het bezoeken van de Sites, inclusief hacking of computervirussen.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering van bestellingen omdat Producten niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar controle, inclusief omstandigheden van overmacht waaronder verstoring of onderbreking van transport-, post- of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand, ongevallen of schade die inherent is aan het gebruik van het netwerk.

ARTIKEL 13 — TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle geschillen die zich tussen de Partijen voordoen betreffende de aankoop van Producten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, België.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle vorderingen en geschillen die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

ARTIKEL 14 — CONTACT EN KLACHTEN

Met vragen of klachten betreffende hun aankoop kunnen Klanten contact opnemen met de Verkoper door het contactformulier in te vullen dat te vinden is in de rubriek ‘Contact’ van de Sites. De Klant kan ook rechtstreeks de Klantendienst contacteren via “info@antwrp.be”. De verkoper verwerkt vragen of klachten op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en zal haar uiterste best doen alle vragen binnen de drie werkdagen te beantwoorden.

De verkoper kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Wijzigingen die via de Website worden gecommuniceerd, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen die na publicatie van de wijziging plaatsvinden.

De verkoper behoudt zich het recht voor het ontwerp en de inhoud van de website op elk moment aan te passen.

Als Klanten hun account willen laten verwijderen, kunnen zij hiertoe een verzoek richten aan de Klantendienst via info@antwrp.com conform het Privacybeleid.SIZE GUIDE - SIZE CONVERSION


ANTWRPEU/FRITUKUS
S44-464634-3634-36
M48-504838-4038-40
L52-545042-4442-44
XL56-585246-4846-48
XXL60-625450-5250-52